Dalība eTwinning kursos un projektā

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi Agnese Ķipste un Biruta Petrauskaite laika posmā no marta līdz maijam piedalās starptautiskos tiešsaistes kursos “Starptautiska eTwinning projekta plānošana un īstenošana”  - Latvija, Serbija, Jordānija.

 

Kursa ietvaros tiek realizēti vairāki starptautiski projekti. Mūsu skolas pārstāves ir iesaistījušās projektā  “My Online Habits”, kura mērķis ir noskaidrot  mūsu audzēkņu tiešsaistes paradumus. Projekta ietvaros skolēniem jāizstrādā online Netiķete un noteikumi savu personas datu aizsardzībai.


Nosaukums - eTwinning Skola

Liepājas Līvupes pamatskolai - attīstības centram piešķirts "eTwinning Skola" statuss. Vairāk lasīt šeit.

 


Vecāku sapulce

Emocionālās labizjūtas, saskarsmju prasmju un socializēšanās nozīme karjeras attīstības atbalsta sistēmas veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

 

Plāns:

Sociālās vides pielāgošanas īpatnības karjeras prasmju attīstībā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Emocionālās labizjūtas un socializēšanās prasmju pilnveide un nozīme izglītības un nodarbinātības jomā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām saskarsmes attīstības dinamikas nozīme karjeras prasmju pilnveides procesā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Gribu – varu – vajag kā karjeras vadības prasmju pilnveides posms starppersonu saskarsmes prasmju attīstības izvērtēšanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām socializēšanās prasmju pilnveides nozīme, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū un sabiedrībā

Vecāki kā karjeras attīstības atbalsta posms, lai veicinātu pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībā socializēšanās procesu sabiedrībā