Lote pie mums Lieldienās

Visiem zināms, ka Lote ir rosīga un attapīga suņu meitene, kura ik gadu iesaistās Lieldienu olu krāsošanā un telpu rotāšanā svētkiem. Arī C klašu skolēni veidoja dekorus telpu rotāšanai, aplicēja un krāsoja papīra olas, bet mājturības stundās krāsoja īstas vistu olas. Tāpēc pirmajā skolas dienā pēc Lieldienām Lote ieradās, lai kopā ar Liepājas Leļļu teātra aktieriem pastāstītu mums savus jaunākos piedzīvojumus.

 

Izrāde bija uzbūvēta kā bērnu detektīvs, kas neviļus ierāva skatītājus mīklaino notikumu atšķetināšanā. Izrādē uzzinājām, ka ne visi, kas sākumā šķiet vainīgi nedarbos, ir īstie vaininieki. Gadās, ka pie dažādām neveiksmēm esam vainojami mēs paši, mūsu pesimistiskā attieksme pret notikumiem un situācijām. Izrādē Lieldienu zaķene Līna bija zaudējusi ne tikai krāsas olu krāsošanai, bet arī dzīves krāsas. Labi, ka draugi to pamanīja un spēja atgūt tās gan olu krāsošanai, gan košam skatam uz dzīvi. Izrāde bija par draudzību, dzīvesprieku, sadarbību.

 

 

Skolēni bija sajūsmā par izrādi un atzina, ka labas izrādes var izbaudīt pat skatoties tās Zoom platformā, kaut gan klātienes izrādes rada daudzpusīgāku emociju gammu.

 


Koncertlekcija Imanta Kalniņa dziesmas

Pirms koncertlekcijas izglītojamie tika iepazīstināti ar Imanta Kalniņa paveikto, patstāvīgi meklēja informāciju internetā, izveidojot darba lapu.

Latviešu valodā tika risināta krustvārdu mīkla. Literatūrā – iepazinās ar Imanta Kalniņa dziesmām izmantoto dzeju. Mūzikā – dziesmu klausīšanās, īpašs akcents - Liepājas himna, un 4.simfonija. Sociālajās zinībās – pārrunas par komponista ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā. Latvijas un pasaules vēsturē – par Imanta Kalniņa darbību Latvijas atmodas laikā.

Pasākuma pievienotā vērtība mācību procesā bija “Latvijas Skolas somas” piedāvājums noskatīties un noklausīties koncertlekciju, kas sakrita ar Imanta Kalniņa “Goda pilsonis 2020” titula iegūšanu Liepājā, kas mācību procesu vēl ciešāk saistīja ar savas dzimtās pilsētas ievērojamiem notikumiem.

Atgriezeniskā saite par piedzīvoto -  skolēni atpazina vairākas sev zināmas dziesmas, tikai nebija apzinājušies mūzikas autoru.

 


“Misija Zeme” – digitālas izrādes apmeklējums.

Izrādi vēroja 5.-7.klašu skolēni. Izrāde labi iekļaujama mācību procesā.

 

Dabaszinībās – pasaules rašanās, pirmie dzīvie organismi, to evolūcija, dinozauru izzušanas iemesli. Sociālajās zinībās – dabas piesārņošana; turpmākās sekas, ja nemainīsim savus paradumus. Latvijas un pasaules vēsturē – leduslaikmets, tā iezīmes, Zemes reljefa pakāpeniskā izveide. Matemātikā – jēdzieni “gadu simts”, “4,6 miljardi gadu”. Latviešu valodā – dialoga veidošanas pamatprasmes; jēdzieni “galaktika”, “sēra baktērijas”, “atmosfēra”, “kiberērglis”, “ornitofobija”, “viltvilcis”, “Mezopotāmiskais”, “šoka stiki”, “bioseifs”, “akupunktūra”, “boreālais mežs”, “paraboliskie pārrāvumi”. Vizuālajā mākslā – ataino zīmējumos izrādē redzēto (“perspektīva”, “kompozīcija”). Sportā – pārrunas par aktieru izveicību, sportisko izturību. Mūzikā – pareizas elpas svarīgākie aspekti, spēja sadarboties. Datorikā – tehnikas iespēju pilnvērtīgāka izmantošana; dators kā modernās tehnoloģijas virzītājspēks. Mājturībā un tehnoloģijās – vizuālā ietērpa nozīmīgums.

 

 Izrādes pievienotā vērtība šobrīd ir radīt interesantāku mūsu ikdienu, jo pagaidām nav iespējams citādāk baudīt teātra mākslas žanru. Bija redzama bērnu spēja koncentrēties galvenajam. Izglītojamajos bija vērojama kritiska attieksme pret lamu vārdu lietošanu izrādes laikā.

 

Pēc izrādes atgriezeniskā saite: pārrunas par saprasto, zīmēt spilgtāk paliekošo atmiņā, meklēt internetā viņiem nesaprasto jēdzienu skaidrojumus.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9