Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Uzvedības problēmu prevencija un reducēšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Vispārējo izglītības iestāžu pedagogi.

Datums

Reģistrēšanās saite

17.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi170820

19.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi190820

21.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi210820

24.08.2020., plkst. 9.00-16.30

https://ej.uz/kursi240820

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrāde, realizācijas izvērtēšana un turpmākās pedagoģiskās darbības plānošana.
  • Didaktisko resursu izmantošanas iespējas izglītojamo mācīšanās procesa atbalstam iekļaujošas izglītības vidē.
  • Uzvedības problēmas, to prevencija un reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.


Paldies visiem pedagogiem


Attālināti kursi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10