Liepājas pilsētas speciālo pedagogu tikšanās

2.decembrī notika Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra direktora vietnieka metodiskajā darbā L.Jansones rīkotā pilsētas vispārizglītojošo skolu speciālo pedagogu tikšanās Zoom platformā. Tikšanās laikā par savu darbu skolā pastāstīja Liepājas 3. pamatskolas speciālais pedagogs Marina Silujanova, bet ar darba specifiku pirmsskolas izglītības iestādē iepazīstināja PII “Kriksītis” speciālais pedagogs Ilva Zahareviča un PII ”Liepiņa” speciālais pedagogs Irēna Šteinberga. Liepājas O. Kalpaka 15. vidusskolas speciālais pedagogs Katrīna Vespere sniedza ieskatu atbalsta komandas darbā izglītības iestādē.