Infekcijas izplatības ierobežošana

Rīkojums par izmaiņām - Kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē (skatīt šeit).

 

 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas prasības izglītības iestādē

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē (izmainīta) (skatīt šeit).

 

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs (skatīt šeit).

 

 

Sejas aizsegu - masku lietošanas instrukcija (skatīt šeit)