Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi pirmsskolas skolotājiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar

Izglītības un zinātnes ministriju bez maksas realizēs pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu

“Izziņas procesu, valodas attīstības veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām. Sociāli emocionālā audzināšana.”

(8 stundas)

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības skolotāji

Datums

Reģistrēšanās saite

08.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi080920

09.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi090920

15.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi150920

16.09.2020., plkst. 9.00-16.15

https://ej.uz/kursi160920

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saturs:

  • Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnības.
  • Valodas un runas traucējumu izpausmes pirmsskolas vecumā. Valodas attīstības veicināšanas metodes un paņēmieni.
  • Pedagoģiskā darba paņēmieni izziņas procesu veicināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām.
  • Pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālā audzināšana. Uzvedības problēmu reducēšana.

 

Dalībnieki saņems apliecību, vietu skaits ierobežots.