„Kokdarbi - rokdarbi” PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

 

„Kokdarbi - rokdarbi” PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”