Iepazīsti Latvijas uzņēmumus

 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums

 

“Iepazīsti Latvijas uzņēmumus”