Lepojamies!!!

Martā saņēmām lieliskas ziņas no Japānas.
Mūsu skolnieces Patrīcijas Martas zīmējums
 starptautiskajā zīmēšanas konkursā
PARALYM ART WORLD CUP 2020
 kļuvis par favorīta darbu starp citiem zīmējumiem,
kā arī ieguvis simpātiju balvu no
    Kolumbijas vēstniecības.
    Apsveicam un lepojamies!

Martā saņēmām lieliskas ziņas no Japānas.
Mūsu skolnieces Patrīcijas Martas zīmējums
 starptautiskajā zīmēšanas konkursā
PARALYM ART WORLD CUP 2020
 kļuvis par favorīta darbu starp citiem zīmējumiem,
kā arī ieguvis simpātiju balvu no
    Kolumbijas vēstniecības.


    Apsveicam un lepojamies!

 
Lekcija vecākiem


Gaidām pavasari!

Internāta 2.C grupā notika pasākums  "Pavasara ziedi".  Bērni piedalījās ar prieku. Darbošanās notika 3 stacijās.

 Mākslas stacijā veidoja pavasara ziedu gleznu,

 

 

 dārza stacijā sēja Lieldienu zālīti,

 

 

eksperimentu stacijā krāsoja ziedu un vēroja, kā tas "atplaukst" ielieks ūdenī. 

 

 

Pasākuma nobeigumā skaitīja skaitāmpantiņus par pavasari, dejoja Putniņdeju un pārsteigumā - katram bērnam konfekšu zieds.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10