eTwinning projekts "Māci mani, pasaciņa!"

2019./2020.mācību gadā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs realizēja eTwinning projektu “Māci mani, pasaciņa!”, kurā piedalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra 4.klases skolēni, pedagogi un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vecākās grupas bērni.

Darba procesā pirmsskolas izglītības iestādes bērni iestudēja pasakas "Brīnumainie notikumi Oza zemē" uzvedumu, kuru prezentēja Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra 4.klases skolēniem. Pēc izrādes noskatīšanās norisinājās kopīgas izklaides, spēles. Mācību gada laikā Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra audzēkņi lasīja Dz.Rinkules pasaku “Kā Ņauva meklēja draugu” un zīmēja ilustrācijas. Bērnu zīmējumi tika izmantoti darba lapu veidošanā. Rezultātā tapa darba burtnīca, kura ir izmantojama vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5-6 gadu veciem pirmsskolas audzēkņiem, speciālo izglītības iestāžu 1.-2.klases izglītojamiem.

          Lai veicinātu bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā, sadarbības partneri pārstāvēja speciālo izglītības iestādi un vispārējo izglītības iestādi. Projekta laikā tika akcentētas tādas tikumiskās vērtības kā tolerance un empātija.

 

Pasaka "Māci mani, pasaciņa!"

Darba lapas "Kā Ņauva meklēja draugu"