Leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”

Liepājas Leļļu teātra izrāde “ Sarkangalvīte un vilks” pārsteidza gan izglītojamos, gan izglītotājus ar būtisku atkāpi no ierastās versijas, jo izrādījās, ka Vilks ir labsirdīgs, bet vientuļš un skumjš tāpēc, ka viņam nav draugu. Pasakas noskatīšanās aktualizēja latviskumam tik raksturīgās ētiskās vērtības – izpalīdzību, iejūtību, līdzjūtību, draudzīgumu, cieņu pret vecākiem un vecvecākiem. Šī pasakas versija izglītojamajos ar garīgās attīstības traucējumiem rosina saprast, ka ar draugu atbalstu dzīvē var mainīt un vērst par labu pat visļaunākos scenārijus, ja vien ir vēlēšanās būt labam un iekļauties sabiedrības noteiktajās normās. Mācību tēmu apguve ar pasaku elementu palīdzību atvieglo mūsu skolas skolēniem grūti izprotamu tikumiskās audzināšanas tēmu  apguvi, motivē skolēnus mācību darbam, rada spilgtus, atmiņā paliekošus pārdzīvojumus un noturīgākas zināšanas.

Pēc izrādes izglītojamie tiecās samīļot pasakas varoņu lelles un aktierus, centās ar tiem parunāties un nofotografēties. Nākamajās dienās lielākā daļa izglītojamo krāsoja un zīmēja visus izrādes varoņus. Izglītojamie cits citam atkal un atkal pārstāstīja izrādes spilgtākās epizodes, dialogus un jokus, kas ir ļoti nozīmīgi mūsu skolas skolēnu valodas un sociālo prasmju pilnveidei.

 


Karostas muzeja apmeklējums

Pasākums sevī ietvēra pieklājīgu uzvedību sabiedriskā vietā, prasmi klausīties, uzzinot informāciju par kādreizējo militārpersonu disciplinārsodu izciešanas vietu, sadzirdēt interesantus notikumus no cietuma dzīves, apskatīt kameras un karceri.

Veicot pārrunas pēc apmeklētā pasākuma, skolēni ar sajūsmu dalījās par piedzīvoto un redzēto. Skolēniem bija iespēja iejusties karavīra lomā un izpildīt daudz dotās pavēles, kas palīdzēja izprast tā laika režīmu. Tieši stāstījums, kas tika papildināts ar praktiskām darbībām, visvairāk bija palicis skolēnu atmiņā. Meitenes dalījās ar sajūtām, kādas pārņēma, atrodoties kamerās.

 

 


Leļļu teātris “Kur zirgi?”

Skolēni uzzināja un izmēģināja, kā vadīt lelles, saprata, ka daba ir jāsaudzē, ka cilvēki var būt dažādi, bet visiem ir jābūt draudzīgiem. 

Atgriezušies no izrādes, apskatījām kāds izskatās jūras zirdziņš, astoņkājis, jūras ezis, koraļļi un citi jūras iemītnieki. Pēc tam zīmējām redzētos izrādes varoņus.


1 2 3 4 5 6 7 8 9