Mārtiņdiena

Kas dimd, kas rīb

Ap istabiņu?

Mārtiņa gailīši

Dancīti veda

Mārtiņa vakaru

Gaidīdami!

 

Novembrī, Mārtiņdienas laikā topošajiem virtuves darbiniekiem bija iespēja apmeklēt meistardarbnīcu tradicionālo Rucavas ēdienu gatavošanā, Mārtiņdienas svinēšanā. Lai tiktu pie mielasta skolēniem bija kārtīgi arī jāpastrādā. Kopīgiem spēkiem noplūca gailim spalvas, sagatavoja to buljona vārīšanai. Kamēr virtuvē gatavojās mielasts, saimes istabā norisinājās kopīga sadziedāšanās, ķekatās iešana, rotaļu spēlēšana. Noslēgumā tika kopīgi baudīts Mārtiņa goda mielasts ar gaiļa zupu, pelēkiem zirņiem, rupjmaizi ar medu. Skolēniem ļoti patika šāda praktiska darbošanās, tradīciju un kultūras izzināšana.

 

 


 


Strausi

Ģeogrāfijas stundās tēmas “Āfrikas dzīvnieki” ietvaros tika nostiprinātas izglītojamo zināšanas par strausu un citu dzīvnieku dzīvesveidu, paradumiem, kā arī par eksotisko dzīvnieku pielāgošanos Latvijas lauku dzīvei.

Skolotāji kopā ar skolēniem piedzīvoja to, par ko mācību stundās bieži vien tiek tikai runāts, rādīts attēlos, taču līdz galam nav saprotams - kā tas ir dzīvē – audzēt strausus un kazas, braukt ar traktoru, šķūrēt ceļu, izvest kokus, utt…

Izbraukums bija aizraujošs un interesants, un skolēni izteica vēlmi piedalīties vēlreiz citos šāda veida organizētos pasākumos.

 


Opera “Suitu sāga”

5.novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notika Riharda Dubras operas “Suitu sāga” izrāde bērnu un jauniešu skatuves versijai.

Saīsinātā versijā skolēni piedzīvoja Johana Ulriha un viņa izredzētās Barbaras mīlas stāstu un uzzināja interesantus faktus par suitu novada vēsturisko izveidošanos. Skolēniem bija iespēja redzēt un saprast, kas ir opera, kādus mūzikas instrumentus izmanto simfoniskajā orķestrī.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9