Strausi

Ģeogrāfijas stundās tēmas “Āfrikas dzīvnieki” ietvaros tika nostiprinātas izglītojamo zināšanas par strausu un citu dzīvnieku dzīvesveidu, paradumiem, kā arī par eksotisko dzīvnieku pielāgošanos Latvijas lauku dzīvei.

Skolotāji kopā ar skolēniem piedzīvoja to, par ko mācību stundās bieži vien tiek tikai runāts, rādīts attēlos, taču līdz galam nav saprotams - kā tas ir dzīvē – audzēt strausus un kazas, braukt ar traktoru, šķūrēt ceļu, izvest kokus, utt…

Izbraukums bija aizraujošs un interesants, un skolēni izteica vēlmi piedalīties vēlreiz citos šāda veida organizētos pasākumos.

 


Opera “Suitu sāga”

5.novembrī Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notika Riharda Dubras operas “Suitu sāga” izrāde bērnu un jauniešu skatuves versijai.

Saīsinātā versijā skolēni piedzīvoja Johana Ulriha un viņa izredzētās Barbaras mīlas stāstu un uzzināja interesantus faktus par suitu novada vēsturisko izveidošanos. Skolēniem bija iespēja redzēt un saprast, kas ir opera, kādus mūzikas instrumentus izmanto simfoniskajā orķestrī.

 


Mācību ekskursija uz Rucavu “Alejas”

Pirms mācību ekskursijas tikai veiktas ar skolēniem pārrunas par profesijām, tai skaitā maiznieka – maizes cepšana. Skolēniem bija iespēja papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas maizes cepšanā, tādējādi saglabājot latvisko dzīves ziņu.

 


1 2 3 4 5 6