Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 19. un 20.maijā rīkoja tiešsaistes kursus “Speciālo vajadzību diagnosticēšanas iespējas un mācību procesa īstenošana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādēs”. Kursi norisinājās ZOOM platformā un tajos piedalījās 40 pedagogi no Liepājas un tuvākās apkārtnes pirmsskolas izglītības iestādēm.

 

Pirmajā dienā bērnu psihiatrs Evija Siliņa pastāstīja par pazīmēm, kuras var novērot bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, un akcentēja bērnības autisma un augsti funkcionējoša autisma atšķirīgās pazīmes. Audiologopēds Irita Kovaļska un izglītības psihologs Evija Ivanova iepazīstināja ar speciālo vajadzību diagnosticēšanas metodēm.

 

Otrajā dienā speciālais pedagogs Līga Jansone rādīja metodiskos materiālus, kurus var izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem matemātisko prasmju veidošanai. Savukārt, logopēds Karina Tauriņa demonstrēja dažādus metodiskos materiālus vārdu krājuma paplašināšanai un lasītprasmes veicināšanai. Kursu noslēgumā Dr.paed. Dina Bethere stāstīja par pedagoģiskās novērošanas metodi pirmsskolas izglītībā.

 

Tiešsaistes kursu noslēgumā klausītājiem bija jāizpilda praktiskais darbs, kurš tika izsūtīts uz e-pasta adresēm.

 

Pedagogi pauda viedokli, ka piedāvātā programma ir bijusi noderīga un labi izplānota. Daļai klausītāju patika, ka tiešsaistes lekcijas tika ierakstītas, tāpēc tās varēja noskatīties sev piemērotā laikā. Dažiem pietrūka savstarpējās komunikācijas klātienē. Atsaucoties kursu rīkotāju lūgumam, pedagogi atklāja sev aktuālas tēmas, par kurām labprāt pilnveidotu savas zināšanas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās.

 


Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Rēķinām kopā"

2020.gada 4.martā Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja radošo darbnīcu “Rēķinām kopā” vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone pastāstīja par matemātisko priekštatu veidošanas un bērna izziņas procesu attīstīšanas kopsakarībām, parādīja dažādus uzdevumu piemērus, pastāstīja par izziņas procesu attīstīšanas iespējām ar rotaļu, spēļu palīdzību un dalījās pieredzē par dažādu metodisko materiālu un didaktisko spēļu izmantošanas iespējām matemātisko pamatprasmju apguves posmā.

 

 

Speciālie pedagogi Ingrīda Kupče un Vineta Kočetkova dalījās pieredzē par to, kādus metodiskos materiālus un didaktiskās spēles var izmantot, lai attīstītu prasmes orientēties laikā, darboties ar dažādiem mēriem, veikt dažādas skaitliskās darbības. Kopīgi tika izspēlētas dažādas spēles.

 

Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras var izmantot matemātisko prasmju apgūšanai ar tehnoloģiju palīdzību.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās spēļu spēlēšanā, smēlās idejas matemātisko pamatprasmju veidošanai ikdienā. Tika izteikta interese arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


Radošā darbnīca vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem "Lasām kopā"

2020.gada 29.janvārī Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs organizēja semināru/radošo darbnīcu “Lasām kopā” audžuvecākiem, aizbildņiem un likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Radošās darbnīcas sākumā skolas direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone iepazīstināja klātesošos ar lasītprasmes apguves posmiem, vecāku lomu lasītprasmes iemaņu veicināšanā. Kopīgās sarunās tika akcentēta lasītprasmes nozīme bērna attīstībā. Vecāki tika iepazīstināti ar materiāliem, kurus iespējams pašiem gan radoši izgatavot, gan iegādāties pirmslasīšanas un lasītprasmes apguves posmam. Skolas logopēds Līga Mazkalniņa dalījās pieredzē kā ar vienkāršiem, ikdienā pieejamiem materiāliem veicināt burtu apguvi. Izglītības metodiķis Karina Tauriņa iepazīstināja ar tīmekļvietnēm, aplikācijām telefonos, planšetēs, kuras pieejamas latviešu valodā runas un valodas attīstīšanai.

 

Vecāki ar interesi darbojās un iesaistījās sarunās. Izteica interesi arī turpmāk apmeklēt šāda veida pasākumus.

 


1 2 3 4 5