Brīvdienas skolēniem 2019./2020. mācību gadam

  • rudens brīvdienas 21. oktobris - 25.oktobris
  • ziemas brīvdienas 23.decembris - 3.janvāris
  • pavasara brīvdienas 16.marts - 20. marts
  • vasaras brīvdienas 1.jūnijs - 31.augusts
  • papildus brīvdiena 1.klasēm 10.februāris -14.februāris
  • projektu dienas 12. un 13. marts