“Misija Zeme” – digitālas izrādes apmeklējums.

Izrādi vēroja 5.-7.klašu skolēni. Izrāde labi iekļaujama mācību procesā.

 

Dabaszinībās – pasaules rašanās, pirmie dzīvie organismi, to evolūcija, dinozauru izzušanas iemesli. Sociālajās zinībās – dabas piesārņošana; turpmākās sekas, ja nemainīsim savus paradumus. Latvijas un pasaules vēsturē – leduslaikmets, tā iezīmes, Zemes reljefa pakāpeniskā izveide. Matemātikā – jēdzieni “gadu simts”, “4,6 miljardi gadu”. Latviešu valodā – dialoga veidošanas pamatprasmes; jēdzieni “galaktika”, “sēra baktērijas”, “atmosfēra”, “kiberērglis”, “ornitofobija”, “viltvilcis”, “Mezopotāmiskais”, “šoka stiki”, “bioseifs”, “akupunktūra”, “boreālais mežs”, “paraboliskie pārrāvumi”. Vizuālajā mākslā – ataino zīmējumos izrādē redzēto (“perspektīva”, “kompozīcija”). Sportā – pārrunas par aktieru izveicību, sportisko izturību. Mūzikā – pareizas elpas svarīgākie aspekti, spēja sadarboties. Datorikā – tehnikas iespēju pilnvērtīgāka izmantošana; dators kā modernās tehnoloģijas virzītājspēks. Mājturībā un tehnoloģijās – vizuālā ietērpa nozīmīgums.

 

 Izrādes pievienotā vērtība šobrīd ir radīt interesantāku mūsu ikdienu, jo pagaidām nav iespējams citādāk baudīt teātra mākslas žanru. Bija redzama bērnu spēja koncentrēties galvenajam. Izglītojamajos bija vērojama kritiska attieksme pret lamu vārdu lietošanu izrādes laikā.

 

Pēc izrādes atgriezeniskā saite: pārrunas par saprasto, zīmēt spilgtāk paliekošo atmiņā, meklēt internetā viņiem nesaprasto jēdzienu skaidrojumus.