Gaidām pavasari!

Internāta 2.C grupā notika pasākums  "Pavasara ziedi".  Bērni piedalījās ar prieku. Darbošanās notika 3 stacijās.

 Mākslas stacijā veidoja pavasara ziedu gleznu,

 

 

 dārza stacijā sēja Lieldienu zālīti,

 

 

eksperimentu stacijā krāsoja ziedu un vēroja, kā tas "atplaukst" ielieks ūdenī. 

 

 

Pasākuma nobeigumā skaitīja skaitāmpantiņus par pavasari, dejoja Putniņdeju un pārsteigumā - katram bērnam konfekšu zieds.