Mūsu domu lidojums

Katru gadu janvārī skolā notiek dzejoļu konkurss, kurā labākie deklamētāji katrā vecuma grupā, februārī dodas uz Padures pamatskolu, lai pārstāvētu skolas godu starp citām skolām.

Šogad, ņemot vērā apstākļus, konkurss nenotika, tāpēc skolēni kopīgi sacerēja skolas dzejoli. Katrai klasei bija jāpapildina iepriekšējās klases rakstītais, lai kopīgi taptu “Mūsu domu lidojums”.