Janvāris Klaipēdas ielā

Beidzot sagaidījām kārtīgu sniegu. Varējām pikoties, celt sniegavīrus un pētīt citas sniega brīnumainās spējas. Mūsu pirmklasnieki jau paaugušies un prot izveidot  sniegavīrus pat klasē, kur sniega nav. Savukārt, 4. klases bērni iepazinās ar leduslāčiem un pingvīniem, kuriem sniegs patīk visu gadu.

 

 

Vecākajās klasēs 2021. gads sācies ar atzinības un pateicības rakstiem par piedalīšanos bērnu starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Lidice”. Sakām paldies Patrīcijai, Kristai, Mārtiņam un skolotājai Līgai S. Zemāk Kristas zīmējumi “Mums patīk skaitļi” un “Aptiekārs”.