Ārkārtēja situācija valstī

 

Sakarā ar  ārkātējās situācijas izsludināšanu valstī mācības skolā klātienē nenotiek.

Par attālinātā mācību procesa norisi sazināties ar klašu audzinātājiem.

 

Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra sertificēta izglītības psiholoģe Evija Ivanova

Pieņemšanas vieta: Uliha iela 56, 1. stāvā

Iepriekš sazinoties: Tālr.nr.: 29209702

Galvenais uzdevums šī brīža krīzes situācijā – aizstāvēt bērna intereses. Psihologs kopīgi ar klientu meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna un ģimenes problēmas patreizējā situācijā.

  • Palīdz ieraudzīt notikumu, uzvedības un emociju savstarpējo saistību;
  • Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību un/vai audzināšanas procesā ģimenē;
  • Palīdz iemācīties un un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
  • Palīdz pārvarēt depresijas un varmācības sekas;
  • Palīdz cilvēkam samazināt psiholoģiskās spriedzes līmeni;
  • Palīdz mazināt simptomu izpausmes;
  • Palīdz pieņemt traumējošu notikumu.