Valsts svētki skolā

15. novembra rīts skolā iesākās ar svinīgo līniju, direktores uzrunu un Valsts himnas dziedāšanu.

Pēc svinīgās līnijas notika pasākumi Valsts svētkiem par godu. 1. - 4. klases izstaigāja darbnīcas, kurās aktīvi pildīja dažādus uzdevumus saistībā ar Latviju. Veidoja sev svētku rotas (tauriņus, šlipses, piespraudes), veidoja un rotāja Latvijas torti, kopīgi veidoja Latvijas saktu un veica dažādas citas aizraujošas aktivitātes.

 5. – 9. klases izspēlēja viktorīnu “Ko Tu zini par Latviju”. Skolēni ar interaktīvās tāfeles palīdzību atbildēja uz 70 jautājumiem par Latviju. Rezultātā skolēniem tika izsniegti sertifikāti par pareizajām atbildēm.

Arodklases skolas zālē izspēlēja viktorīnu “Es mīlu Tevi, Latvija”, kuras laikā tika minētas mīklas, pēc taustes atpazīti dārzeņi, iepazīti senie darba instrumenti, atpazītas dažādas vietas Latvijā un noslēgumā minētas dziesmas.