Mārtiņdiena

8.novembrī  no 1.-5.klases skolēni skolā atzīmēja  latviešu gadskārtas svētkus - Mārtiņdienu.

Skolēni un pedagogi bija tērpušies dažādās ķekatnieku maskās, lai svētkus varētu izdejot un izdziedāt.

Skolēni minēja mīklas un pārrunāja dažādus Mārtiņdienas ticējumus un paražas, skaitīja tautasdziesmas.

Uz pasākumu bija ieradušies viesi: tautas deju ansamblis “Spārītes” no Liepājas Ezerkrasta sākumskolas, kuri uzstājās ar tautiskajām dejām.

Pēc rotaļām un dziesmām skolēni varēji darboties radošajās darbnīcās savās klasēs, kur bija uzdoti dažādi uzdevumi.