Oktobris Klaipēdas ielas ēkā

         Siltā rudens pārgājieni, ekskursijas un piedzīvojumi turpinājās arī oktobrī. Jaunāko klašu skolēni izbaudīja Skaņu taku Cīravas meža parkā, vēroja jūru rudenī, vāca dabas veltes rokdarbiem.

 

 

         Vecāko klašu skolēni devās uz saimniecību “Ievlejas” Sakas pagastā, palīdzēja saimniecei rupjmaizes cepšanā, iepazinās ar maizes krāsns kurināšanu, mājdzīvnieku saimes dzīvi un saimnieka lielo senlietu krātuvi. Arī skolotājiem patīk atgriezties “Ievlejās” vēl un vēl, jo vienuviet iepazīstami ir dažādi lauku dzīves  virzieni.

 

 

Kādā skaistā rītā pie mums ciemos ieradās gudrie kanisterapijas suņi,

tik pat mīļi un paklausīgi kā mēs!

 

 

Pašās oktobra beigās šurp atlidoja visādi mošķi un raganas: 

 

 

BU-BU-BU, BAIDIES ARĪ TU!  Smaidīgs