Dzejas dienu aktivitātes

17.septembrī jaunākās un mazākās grupas skolēni apmeklēja bibliotēku “Libris”. Tur skolēni iepazinās ar dzejnieka Jāņa Baltvilka dzeju. Bērni iejutās dzejnieka lomā, sacerēja un rakstīja savus dzejoļus. Bibliotekāre lasīja Baltvilka dzejoļus izlaižot pēdējo atskaņas vārdu, kuru minēja skolēni. Visi bija priecīgi un aktīvi iesaistījās nodarbībā.

Skolēni izteica vēlme vēlreiz iesaistīties šāda veida nodarbībās un sakām bibliotekārēm lielu paldies par šādu iespēju. Ceram uz turpmāko sadarbību.