Radošās darbnīcas Amatnieku sētā “Latvisko kultūras tradīciju apzināšana – senie amati”

Sociālās zinībās, runājot par mūsdienu profesijām, skolēniem radās jautājumi par senajām profesijām. Apskatot seno laiku attēlus, lasot daiļdarbus literatūrā ne vienu reizi esam pieminējuši seno amatnieku pratējus– kalējs, audēja, skroderis, grozu pinējs u.c. Amatnieku mājas apmeklējums bija lieliska iespēja iepazīt dažādu amatu meistarus.

 

Tas radīja skolēnos interesi par senajiem arodiem. Tika dota iespēja iejusties dažādu amatu meistaru vietā, gatavojot rotaslietas, pinot paliktnīšus no klūgām, darinot ādas maciņus un veidojot sveces. Skolēni ar interesi piedalījās praktiskajā darbībā, kas lika aizdomāties par ieguldījumu un pacietību katra priekšmeta radīšanā.

 

Atgriezeniskā saite par piedzīvoto pasākumā skolēniem bija gandarījums par redzēto un piedzīvoto, darbojoties dažādās darbnīcās. Ar sajūsmu dalījās  par saviem iespaidiem un uzzināto informāciju. Citam vairāk patika praktiskā darbība, citam vairāk bija atmiņā palicis grūtais audēju darbs pie lielajām stellēm un garā dzintara virtene. Šis pasākums pilnveidoja zināšanas par latviešu tautas vērtībām, kas saglabājušās līdz mūsdienām.