Maizes cepšana un Rucavas tradicionālā ēdiena gatavošana

 Piedalījās 7.klases skolēni un profesionālās izglītības grupas audzēkņi.

Pirms pasākuma pārrunas par drošības noteikumu ievērošanu sabiedriskajās vietās un uzvedību transporta līdzeklī, par maizes cepšanas kultūru un tradīcijām, internetā un Rucavas novada bukletā apzinājām pieejamo informāciju par Rucavu.

Pēc pasākuma atkārtojām, kādas profesijas cilvēki strādā šajā nozarē un kādas zināšanas ir nepieciešamas, pārrunājām, no kā tiek iegūta maize līdz tā nonāk mūsu rokās.

Pasākuma pievienotā vērtība - sociālā integrēšanās sabiedrībā. Skolēnu redzes loka paplašināšana. Uzvedības kultūra pie galda.  

Izglītojamie paši savām rokām veidoja savu maizes kukulīti. Baudīja gardas pusdienas – Rucavas tradicionālo ēdienu. Spēlēja intelektuālas spēles. Pasākuma noslēgumā baudījām pašizcepto maizi. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar ikdienā notiekošo, uzzīmējām.