Maizes diena pirmsskolā

8.novembrī mūsu iestādes bērni svinēja Maizes dienu. Grupās notika pārrunas par to, ka maizīte ir svēta un godājama, ka  jāciena grūts cilvēku darbs, kas ieguldīts maizes klaipa tapšanā. 

Grupas “Saulīte” skolotāja Jūlija demonstrēja video filmu. Bērni iepazina maizes tapšanas ceļu, kurš brīžiem ir sūrs un grūts,  uzzināja, kā top maize, kādi ir tās veidi. Tad katrs bērns varēja uzzīmēt savu maizīti.

Grupas “Zvaniņi” bērni  noklausījās pasaku par kukulīti. Tad skolotāja Kapitaļina pastāstīja par maizes dažādību, un aicināja bērnus  cepuma ceļojumā. Visi uzvilka "spectērpus" higiēnas nolūkos un kopā ar skolotāju devās pie galda no mīklas gatavot cepumus.

Grupas “Zvaigznītes ”audzēkņi kopā ar skolotāju Žannu paši gatavoja sāļo mīklu - skaitīja sastāvdaļas, kas nepieciešami mīklai, paši mērīja daudzumus, bēra bļodā un jauca ar karoti mīklu. Turpmāk ”cepumi” tiks izrotāti ar Latvijas rakstiem.

Radoši un interesanti pagāja bērniem šī diena!

 

Sagatavoja metodiķu apvienības vadītāja  Biruta Narkiene