Baltā galdauta svētki internātā

Baltā galdauta svētki


skolas internātā jau kļuvuši par tradīciju.

1.vecākajā grupā organizēja nodarbību, kurā pārrunāja Latvijas Neatkarības pasludināšanas gaitu un noskatījās dokumentālo filmu.

Skolēni atkārtoja arī galda klāšanas prasmes un gatavoja galda kartes.

 

 

Pie skaisti saklāta galda cienasts garšoja labi!

 

Mazākās grupas bērni bija uzklājuši skaisti galdu un…

 

… pie sevis  uzaicinājuši 2.vecāko grupu, un cienāja ar  kulinārijas pulciņā ceptajām pankūkām.

 

 

Tā skolas internātā bija jauka pēcpusdiena!

 

 


Pavasaris

Kukainīšu balle skolas internātā

Daba mostas, “atlidoja” kukainīši uz skolas internātu un sarīkoja jautru balli.

 

 

Ballei gatavojās jau laikus: pagatavoja sienas dekorus un afišu.

 

 

Pasākums varēja sākties, uz ko aicināja skolotājas-bitītes.

 

Ieradās  mušas, kuras parādīja savā priekšnesumā, kāds bēdīgs gals sagaida mušu, kura negrib mazgāties!

 

Taurenīšu un vabolīšu deja.

 

Skudriņu stāsts un …

 

…. bitīšu “Kas dārzā…?”

 

Krāšņais Mārīšu priekšnesums.

 

Visus iepriecināja sienāzītis – vijolnieks.

 

Nobeigumā visi vienojās kopējā kukainīšu, pavasara vēstnešu, dejā.

 

 

 

 

 

 


Muzejs

 

Skolas projektu dienās  7. un 8. klases skolēni bija muzejā un piedalījās muzejstundā  “Koki”.

 

 

Stunda sākās muzeja foajē, kur kopīgi noskaidroja, ka koku izmanto būvniecībā. Aplūkoja sienas, durvis, dekoratīvos kāpņu margu izgriezumus, aplūkoja krāšņo parketu, ….

 

 

….. kur  ornamentu veido dabīgā koka faktūra.

 

 

Koks neaizvietojams materiāls bija kuģu būvē.

 

 

Koktēlnieka M.Pankoka skulptūras – koks izmantots mākslas darbu radīšanā.

 

 

Arī gleznotāji attēlojuši kokus savos darbos.

 

 

Muzejstundas beigās skolēni apguva dažādu koku zīmēšanas paņēmienus!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10