Mācību gada sākums


Izlaidumu laiks

Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,
It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā,
Var atļaut četrdesmit minūtēm
Bez grožiem skriet. Ir svētki galā.

Ir atkal noslēdzies viens mācību gads un 9. klašu, profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamie ir pārdomu, prieka un turpmākās izvēles priekšā.

Divas dienas skolā smaržoja ziedi, čaloja viesu runas, meiteņu skaistie brunči un zēnu uzvalki…skolā bija izlaidumi!

Novēlam atrast pareizo ceļu turpmākajā dzīvē!

 


Jaunas iespējas mūsu jauniešiem

Lai sniegtu mūsu skolas jauniešiem plašākas iespējas, šogad jau divas skolotājas piedalījušās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvātajos kursos, kuros guva teorētiskas un praktiskas zināšanas par jauniešu apmaiņas projektu organizēšanu.

            Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo aģentūru, internāta skolotājai Agnesei, bija iespēja piedalīties mācību kursā „BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”, kas notika Beļģijā no 2019. gada 22. līdz 26. maijam. Ar gūto pieredzi un apgūtajām prasmēm viņa iepazīstināja arī citus mācībspēkus un vadības pārstāvjus, metodiskajās sapulcē, kas notika šī gada 3.jūnijā.

            Apmācību kurss sastāvēja no 4 galvenajiem simulācijas uzdevumiem, kuru beigās bija jāizveido projekts:

  1. Partneru atrašana – īsā laika posmā, grupu dinamikas aktivitātēs, bija jāiepazīst un jāatrod iespējamie nākotnes projekta partneri;
  2. Partneru tikšanās – savā izvēlētajā projekta grupā jāvienojas par projekta mērķiem, dalībniekiem, aktivitātēm, gaitu un citām niansēm;
  3. Pieteikumu iesniegšana – grupas dalībnieki tika sadalīti atsevišķās telpās (jo arī reālajā dzīvē katrs dzīvo citā valstī un bieži nav iespējams klātienē tikties) un katrs pildīja savu projekta pieteikuma veidlapu daļu. Noteiktos brīžos bija iespēja īslaicīgi tikties, lai precizētu neskaidro. Noslēgumā visas iesnieguma lapas tika saliktas kopā un nodotas kursu vadītājiem.
  4. Pieteikumu atbilde – kursu vadītāji bija pārskatījuši izveidotos pieteikumus un sniedza savus ieteikumus, ko vajadzētu pārveidot, kas jāņem vērā u.c. svarīgu informāciju ko izmantot turpmākajā darbā.

            Agnese saka, kā mācību process bijis ļoti interesants. Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar “E+ Jaunatne darbībā” apmaiņas projektu mērķiem, dažādām neformālās mācīšanās metodēm un to kvalitatīvu pielietojumu, piedalījās grupu dinamikās un apguva prasmi analizēt arī katrs savu individuālo mācīšanās procesu un sniegt atgriezenisko saiti. Vislabāk Agnesei patika “informācijas veikals” kurš norisinājās kursu beigās, tajā bija iespējams uzdot neskaidros jautājumus, precizēt informāciju par budžeta sadalījumu un citām ar apmaiņas projektu organizēšanu saistītām tēmām. Kursu noslēgumā dalībnieki saņēma Youthpass sertifikātu.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10