Krāšņais maijs Klaipēdas ielas skolā

        Maijs pie mums sākās ar brīnišķīgā sporta deju pāra Marijas Kravčukas un Artura Bieles deju koncertu, pēc kura arī mēs paši izlocījām kājas balles deju soļos. Skolotāja Līga Vizla bija sagatavojusi daudzus saturīgus jautājumus, tāpēc uzzinājām dejotāju sūrā treniņu grafika un konkursu noslēpumus, uzzinājām, cik maksā kleitas un frizūras, cik stundas dienā jātrenējas un kādi ir dejotāju pāra sasniegumi un nākotnes sapņi. Krāšņi tērpi un dejotprieks!

 

           Mātes dienā mēs saucām uz skolu visas mīļas māmiņas, auklītes un audzinātājas, sēdinājām pie svētku galda, samīļojām un cienājām ar pašu gatavotiem cepumiem un kūkām. Māmiņas ļoti priecājās par saviem telpiskajiem portretiem un sirsnīgajām  dāvanām.

 


Baltā galdauta svētki

Šī nedēļa internātā tika aizvadīta svinot Baltā galdauta svētkus, uzsverot, ka 4.maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, un baudot aktīvu atpūtu sporta pasākumā “Veselā miesā, vesels gars!”. Un visi guvām atziņu, ka kopā būšana rada pozitīvas un ģimeniskas emocijas.

 


Konference pedagogiem

Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs 2019.gada 24.maijā 

Uliha ielā 56 (ieeja no sētas) organizē konferenci pedagogiem

“Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”.

 

Programmas apjoms – 6 stundas, dalībnieki saņems apliecinājumu.

Pieteikšanās pa tel.nr. – 25749550, vietu skaits ierobežots.

 

Darba kārtība

Laiks

Tēma

9.30 – 10.00

Dalībnieku reģistrācija

 

10.00 – 10.15

Konferences atklāšana

 

 

10.15 – 10.45

“Iekļaujošās izglītības izaicinājumi”

 Iluta Vilnīte, Ieviņa Vanaga, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

10.45 – 11.15

“Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs kā atbalsts kvalitatīvas iekļaujošās izglītības īstenošanā”

 Līga Gutnika, Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs 

 

 

11.15 – 11.45

“Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra darbība iekļaujošās izglītības nodrošināšanā”

 Līga Kuršinska, Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs

 

 

11.45 – 12.15

“Iekšējās un ārējās mijiedarbības dimensijas iekļaujošās izglītības atbalstam Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā”

Līga Jansone, Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

 

12.15. – 12.45

Kafijas pauze

 

 

12.45 – 13.15

“Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbība Liepājā”

Inese Stepko, Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs

 

 

13.15 – 13.35

Starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumi

Dr.paed. Linda Pavītola, Liepājas Universitāte

 

13.35 – 14.05

Diskusija “Atbalsta pasākumu nodrošināšana veiksmīgai iekļaujošās izglītības realizēšanai”

 

14.05 – 14.30

Konferences noslēgums 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10