Oktobris Klaipēdas ielas ēkā

         Siltā rudens pārgājieni, ekskursijas un piedzīvojumi turpinājās arī oktobrī. Jaunāko klašu skolēni izbaudīja Skaņu taku Cīravas meža parkā, vēroja jūru rudenī, vāca dabas veltes rokdarbiem.

 

 

         Vecāko klašu skolēni devās uz saimniecību “Ievlejas” Sakas pagastā, palīdzēja saimniecei rupjmaizes cepšanā, iepazinās ar maizes krāsns kurināšanu, mājdzīvnieku saimes dzīvi un saimnieka lielo senlietu krātuvi. Arī skolotājiem patīk atgriezties “Ievlejās” vēl un vēl, jo vienuviet iepazīstami ir dažādi lauku dzīves  virzieni.

 

 

Kādā skaistā rītā pie mums ciemos ieradās gudrie kanisterapijas suņi,

tik pat mīļi un paklausīgi kā mēs!

 

 

Pašās oktobra beigās šurp atlidoja visādi mošķi un raganas: 

 

 

BU-BU-BU, BAIDIES ARĪ TU!  Smaidīgs


Septembris Klaipēdas ielā

Zinību dienā Klaipēdas ielas ēkas skolēni un darbinieki priecīgi sagaidīja lielu pulku pirmklasnieku. Šogad mums ir divas pirmās klases.

 

 

Jaunais mācību gads ir iesācies možā noskaņojumā. Paralēli mācībām esam devušies ekskursijās, iepazinušies ar tuvāko novadu vēsturi, kultūras mantojumu un mūsdienīgu saimniekošanu Rucavas, Nīcas un Grobiņas pusēs.

 

 

Sportiski noskaņotie sākumskolas skolēni spēlēja boulingu un iemēģināja sporta trenažierus.

Gūtie iespaidi dos mums spēku visam mācību gadam.

 

 


Dzejas dienu aktivitātes

17.septembrī jaunākās un mazākās grupas skolēni apmeklēja bibliotēku “Libris”. Tur skolēni iepazinās ar dzejnieka Jāņa Baltvilka dzeju. Bērni iejutās dzejnieka lomā, sacerēja un rakstīja savus dzejoļus. Bibliotekāre lasīja Baltvilka dzejoļus izlaižot pēdējo atskaņas vārdu, kuru minēja skolēni. Visi bija priecīgi un aktīvi iesaistījās nodarbībā.

Skolēni izteica vēlme vēlreiz iesaistīties šāda veida nodarbībās un sakām bibliotekārēm lielu paldies par šādu iespēju. Ceram uz turpmāko sadarbību.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10