Masļeņica pirmsskolā

28.februārī pirmsskolnieki svinējām Masļeņicu. Skolotājas dziedot kaļadkas devās no grupas uz grupu un saaicināja bērnus uz svinībām. Visi jautri pavadīja ziemu un ieskandināja pavasari ar ķekatām, jautrām rotaļām, dziedāšanu un dejošanu. Svinību nobeigumā ieradās pati Masļeņica un uzcienāja bērnus ar pankūkām.

 


Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa 2020”

14. februāra rītā četri Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra izteiksmīgākie dzejoļu skaitītāji devās uz speciālo skolu skolēnu izteiksmīgās runas konkursu “Valodiņa 2020” Padures pamatskolā.

 

Konkurss Padures pamatskolā norisinājās jau 18 reizi. Katru gadu žūrijā tiek pieaicināti Latvijā pazīstami mākslinieki, kuri izsaka savas domas par katra skaitītāja priekšnesumu. Šogad žūrijā tika pieaicināta ekoloģiskās mūzikas grupa “Ducele”.

 

Savus priekšnesumus pasākumā rādīja 55 skolēni no dažādām skolām Latvijā. Tālākie viesi bija ieradušies no Kokneses. Visi skolēni saņēma “Uzslavas rakstus” un dāvaniņas. 10 skolēni saņēma ekoloģiskās mūzikas grupas “Ducele” specbalvu, grupas disku. Starp šiem skolēniem arī Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra skolniece.

 


Radošā darbnīca vecākiem


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10