Dzejas dienu aktivitātes

17.septembrī jaunākās un mazākās grupas skolēni apmeklēja bibliotēku “Libris”. Tur skolēni iepazinās ar dzejnieka Jāņa Baltvilka dzeju. Bērni iejutās dzejnieka lomā, sacerēja un rakstīja savus dzejoļus. Bibliotekāre lasīja Baltvilka dzejoļus izlaižot pēdējo atskaņas vārdu, kuru minēja skolēni. Visi bija priecīgi un aktīvi iesaistījās nodarbībā.

Skolēni izteica vēlme vēlreiz iesaistīties šāda veida nodarbībās un sakām bibliotekārēm lielu paldies par šādu iespēju. Ceram uz turpmāko sadarbību.Mācību gada sākums


Izlaidumu laiks

Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,
It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā,
Var atļaut četrdesmit minūtēm
Bez grožiem skriet. Ir svētki galā.

Ir atkal noslēdzies viens mācību gads un 9. klašu, profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamie ir pārdomu, prieka un turpmākās izvēles priekšā.

Divas dienas skolā smaržoja ziedi, čaloja viesu runas, meiteņu skaistie brunči un zēnu uzvalki…skolā bija izlaidumi!

Novēlam atrast pareizo ceļu turpmākajā dzīvē!

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10