Piparkūku laiks

Katru gadu decembra vidū Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs ietinas piparkūku smaržā. Katra klase kopā ar klases audzinātāju dodas uz skolas mācību virtuvi, lai paši savām rociņām ceptu gardas piparkūkas.

 


Muzejnodarbība pirmsskolā

Decembra sākumā Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra pirmsskolnieki devās uz pilsētas muzeju, lai apskatītu un iepazītos ar ikdienas zemnieku un amatnieku dzīvi 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Dienvidkurzemē.

 

Muzeja foajē mūs sagaidīja muzejpedagogs, kurš ar iedvesmu novadīja ekskursiju un iepazīstināja ar senlaiku profesijām - arodiem. Vārdu “arods” vairāki bērni dzirdēja pirmo reizi. Muzejnodarbības laikā visi tika iepazīstināti ar tādiem senlaiku arodiem kā: kalējs, audēja, podnieks, aitucirpēja, zemkopis, pinējs, dzirnavnieks, skroderis, pirtnieks.

 

Audzēkņi tika iepazīstināti ar dažādiem graudaugu veidiem - rudzi, kvieši, mieži un auzas. Bērni ar interesi klausījās stāstījumā, aktīvi iesaistījās sarunās.

 


Gatavošanās svētkiem

Arī internātā bērni gatavojas Ziemassvētkiem un padara telpas mājīgākas ar saviem darbiņiem.

 

 

Ziemassvētku gaidīšanas ietvaros internāta mazākajā grupā (audzēkņu vecums 6-8gadi) norisinājās atklātā nodarbība “Vecīša cimdiņš”. Nodarbībā bērni minēja mīklas, klausījās audzinātājas lasīto pasaku, atbildēja uz jautājumiem un veidoja cimdiņu.

 

 

 

Tāpat, pateicoties Velku biedrībai, internāta audzēkņiem šajā semestrī bija iespēja apmeklēt Liepājas boulingu.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10