Mārtiņdiena

8.novembrī  no 1.-5.klases skolēni skolā atzīmēja  latviešu gadskārtas svētkus - Mārtiņdienu.

Skolēni un pedagogi bija tērpušies dažādās ķekatnieku maskās, lai svētkus varētu izdejot un izdziedāt.

Skolēni minēja mīklas un pārrunāja dažādus Mārtiņdienas ticējumus un paražas, skaitīja tautasdziesmas.

Uz pasākumu bija ieradušies viesi: tautas deju ansamblis “Spārītes” no Liepājas Ezerkrasta sākumskolas, kuri uzstājās ar tautiskajām dejām.

Pēc rotaļām un dziesmām skolēni varēji darboties radošajās darbnīcās savās klasēs, kur bija uzdoti dažādi uzdevumi.

 


Oktobris Klaipēdas ielas ēkā

         Siltā rudens pārgājieni, ekskursijas un piedzīvojumi turpinājās arī oktobrī. Jaunāko klašu skolēni izbaudīja Skaņu taku Cīravas meža parkā, vēroja jūru rudenī, vāca dabas veltes rokdarbiem.

 

 

         Vecāko klašu skolēni devās uz saimniecību “Ievlejas” Sakas pagastā, palīdzēja saimniecei rupjmaizes cepšanā, iepazinās ar maizes krāsns kurināšanu, mājdzīvnieku saimes dzīvi un saimnieka lielo senlietu krātuvi. Arī skolotājiem patīk atgriezties “Ievlejās” vēl un vēl, jo vienuviet iepazīstami ir dažādi lauku dzīves  virzieni.

 

 

Kādā skaistā rītā pie mums ciemos ieradās gudrie kanisterapijas suņi,

tik pat mīļi un paklausīgi kā mēs!

 

 

Pašās oktobra beigās šurp atlidoja visādi mošķi un raganas: 

 

 

BU-BU-BU, BAIDIES ARĪ TU!  Smaidīgs


Septembris Klaipēdas ielā

Zinību dienā Klaipēdas ielas ēkas skolēni un darbinieki priecīgi sagaidīja lielu pulku pirmklasnieku. Šogad mums ir divas pirmās klases.

 

 

Jaunais mācību gads ir iesācies možā noskaņojumā. Paralēli mācībām esam devušies ekskursijās, iepazinušies ar tuvāko novadu vēsturi, kultūras mantojumu un mūsdienīgu saimniekošanu Rucavas, Nīcas un Grobiņas pusēs.

 

 

Sportiski noskaņotie sākumskolas skolēni spēlēja boulingu un iemēģināja sporta trenažierus.

Gūtie iespaidi dos mums spēku visam mācību gadam.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10