Valsts svētki skolā

15. novembra rīts skolā iesākās ar svinīgo līniju, direktores uzrunu un Valsts himnas dziedāšanu.

Pēc svinīgās līnijas notika pasākumi Valsts svētkiem par godu. 1. - 4. klases izstaigāja darbnīcas, kurās aktīvi pildīja dažādus uzdevumus saistībā ar Latviju. Veidoja sev svētku rotas (tauriņus, šlipses, piespraudes), veidoja un rotāja Latvijas torti, kopīgi veidoja Latvijas saktu un veica dažādas citas aizraujošas aktivitātes.

 5. – 9. klases izspēlēja viktorīnu “Ko Tu zini par Latviju”. Skolēni ar interaktīvās tāfeles palīdzību atbildēja uz 70 jautājumiem par Latviju. Rezultātā skolēniem tika izsniegti sertifikāti par pareizajām atbildēm.

Arodklases skolas zālē izspēlēja viktorīnu “Es mīlu Tevi, Latvija”, kuras laikā tika minētas mīklas, pēc taustes atpazīti dārzeņi, iepazīti senie darba instrumenti, atpazītas dažādas vietas Latvijā un noslēgumā minētas dziesmas.

 

 


Mārtiņdiena

8.novembrī  no 1.-5.klases skolēni skolā atzīmēja  latviešu gadskārtas svētkus - Mārtiņdienu.

Skolēni un pedagogi bija tērpušies dažādās ķekatnieku maskās, lai svētkus varētu izdejot un izdziedāt.

Skolēni minēja mīklas un pārrunāja dažādus Mārtiņdienas ticējumus un paražas, skaitīja tautasdziesmas.

Uz pasākumu bija ieradušies viesi: tautas deju ansamblis “Spārītes” no Liepājas Ezerkrasta sākumskolas, kuri uzstājās ar tautiskajām dejām.

Pēc rotaļām un dziesmām skolēni varēji darboties radošajās darbnīcās savās klasēs, kur bija uzdoti dažādi uzdevumi.

 


Oktobris Klaipēdas ielas ēkā

         Siltā rudens pārgājieni, ekskursijas un piedzīvojumi turpinājās arī oktobrī. Jaunāko klašu skolēni izbaudīja Skaņu taku Cīravas meža parkā, vēroja jūru rudenī, vāca dabas veltes rokdarbiem.

 

 

         Vecāko klašu skolēni devās uz saimniecību “Ievlejas” Sakas pagastā, palīdzēja saimniecei rupjmaizes cepšanā, iepazinās ar maizes krāsns kurināšanu, mājdzīvnieku saimes dzīvi un saimnieka lielo senlietu krātuvi. Arī skolotājiem patīk atgriezties “Ievlejās” vēl un vēl, jo vienuviet iepazīstami ir dažādi lauku dzīves  virzieni.

 

 

Kādā skaistā rītā pie mums ciemos ieradās gudrie kanisterapijas suņi,

tik pat mīļi un paklausīgi kā mēs!

 

 

Pašās oktobra beigās šurp atlidoja visādi mošķi un raganas: 

 

 

BU-BU-BU, BAIDIES ARĪ TU!  Smaidīgs


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10