Sveču mēnesis internātā

Februāris ir sveču mēnesis, un jau kuro gadu internāts sadarbojas ar bibliotēku “Libris”. Katru gadu esam gājuši klātienē darboties bibliotēkā, bet šogad darbojāmies zoom versijā.

 

Uz burciņām ar krāsainām salvetēm veidojām svečturīšus. Minējām mīklas un uzzinājām, ko īsti nozīmē sveču mēnesis. Vēlamies teikt paldies par sadarbību bibliotēkas “Libris” bibliotekārēm Solvitai Terbetai un Diānai Zuļģei.

 

 


Mūsu domu lidojums

Katru gadu janvārī skolā notiek dzejoļu konkurss, kurā labākie deklamētāji katrā vecuma grupā, februārī dodas uz Padures pamatskolu, lai pārstāvētu skolas godu starp citām skolām.

Šogad, ņemot vērā apstākļus, konkurss nenotika, tāpēc skolēni kopīgi sacerēja skolas dzejoli. Katrai klasei bija jāpapildina iepriekšējās klases rakstītais, lai kopīgi taptu “Mūsu domu lidojums”.

 


Janvāris Klaipēdas ielā

Beidzot sagaidījām kārtīgu sniegu. Varējām pikoties, celt sniegavīrus un pētīt citas sniega brīnumainās spējas. Mūsu pirmklasnieki jau paaugušies un prot izveidot  sniegavīrus pat klasē, kur sniega nav. Savukārt, 4. klases bērni iepazinās ar leduslāčiem un pingvīniem, kuriem sniegs patīk visu gadu.

 

 

Vecākajās klasēs 2021. gads sācies ar atzinības un pateicības rakstiem par piedalīšanos bērnu starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Lidice”. Sakām paldies Patrīcijai, Kristai, Mārtiņam un skolotājai Līgai S. Zemāk Kristas zīmējumi “Mums patīk skaitļi” un “Aptiekārs”. 

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10